KVÆRNDRUP LOKALRÅD

Lokalrådet hjemmeside opdateres efter behov, og senest efter hvert lokalrådsmøde. Sidste opdatering 10/1-2021.

Formand: Frank Andersen • Lærkevej 29 • 5772 Kværndrup • Tlf. 6177 6633 Mail: mail@kvaerndruplokalraad.dk

Lokalrådets dokumenter og referater

2015

Lokalrådsmøde 4. feb. 2016Referater fra

lokalrådsmøderne

Øvrige dokumenter

Formandens tale på Generalforsamlingen 19/3-2015 Jesper Sell

Formandens tale på Generalforsamlingen 19/3-2015  Frank Andersen

Referat fra Generalforsamlingen