KVÆRNDRUP LOKALRÅD

Lokalrådet hjemmeside opdateres efter behov, og senest efter hvert lokalrådsmøde. Sidste opdatering 26/4-2017.

Formand: Frank Andersen • Lærkevej 29 • 5772 Kværndrup • Tlf. 6177 6633 Mail: mail@kvaerndruplokalraad.dk

Velkommen til Projekt Landsbyklynger:


Realdania og DGI er gået sammen om et projekt, der skal give viden om Landsbyklynger og undersøge, om det er en bæredygtig strategi at sammentænke funktioner på tværs af landsbyer i yderområdekommuner og landdistrikter.

Formålet med ”Landsbyklynger” er at gennemføre en forundersøgelse og gennem 5 pilotprojekter at afdække viden og konkret praksis om landsbyklynger.


Kværndrup, Gislev og Ryslinge er gået sammen i projektet, for at finde ud af om vi kan udnytte vores ressourcer bedre ved at stå sammen, end ved at stå alene i kampen om tilflytterne.

I disse tider hvor der er en massiv folkevandring mod byerne, er det vigtigt at vi viser hvad de små landsbyer har at byde på, og ikke mindst gøre en stor indsats for at bevarer den spæde befolkningstilvækst der er i landsbyerne og opland.Projekt Landsbyklynger dækker den gamle Ryslinge kommune, som ses på kortet

Opsamling fra mødet i Gislev d. 17. September Link til Landet På Midtfyn’s hjemmeside