KVÆRNDRUP LOKALRÅD

Lokalrådet hjemmeside opdateres efter behov, og senest efter hvert lokalrådsmøde. Sidste opdatering 10/1-2021.

Formand: Frank Andersen • Lærkevej 29 • 5772 Kværndrup • Tlf. 6177 6633 Mail: mail@kvaerndruplokalraad.dk

Kværndrup, den analoge Landsby


En yderst sjælden gang hænger gylleduften over byen, vi er på landet, men et lille vindpust og luften er klar og frisk igen, snakken går lystigt over hækken, eller man mødes i fællesskab til en kølig pils, mens fruerne snakker intenst over kaffen, ja der er lige ved at gå Morten Korch i det hele, men så analog er Kværndrup nu heller ikke!

Byen har sin egen gang, til tider lidt stille og til tider er der lidt mere fart på, men man glemmer ikke at man er på Fyn, en ”Køvenhavner” vil nok i starten - finde byen lidt langsom,  men det er faktisk det der er charmen i byen. Her er plads til alle og der går ikke lang tid før alle i byen ved hvem man er, og man lærer de ”indfødte” at kende, her hilser man gerne på hinanden og har sjældent for travlt til en hurtig bemærkning.

Byen ikke ligefrem emmer af liv, og efter aftensmaden er det faktisk slut, her skal man lede længe efter et diskotek, nærmest er vel den lokale kro, med slyngelstue og alt hvad der nu engang hører til - Grillbaren er lukket, pizzariet lever, og overlever, den lokale Super Brugs - byens eneste dagligvarer forretning, frisøren, blomsterdamen, og alle de andre små forretninger holder byens åndedræt i live. Men man skal ikke tro at Kværndrup er gået ramt forbi, krisen har også ramt her - mange forretninger er lukket, nogle er kommet til, men som i alle små byer, så lever byen, nye tiltag kommer til, Bier Party, vores ”oktoberfest” i januar sætter rekord i deltagerantal, wienersnitzler og øl i stride strømme, Kværndrup Ugen, hvor byen i en hel uge afholder det ene arrangement efter det andet, Open By Night og sommerfest, - jo der sker noget hen over året, som vanen tro afsluttes med juletræsfest og julemand. Børnene hænger deres julesokker op i Brugsen, for så senere at finde dem fyldt med slik og chokolade - jo julemanden kommer også til Kværndrup.Digital By og sogn


Ja selv i Kværndrup er den digitale tidsalder en virkelighed som alle stifter bekendtskab med, i form af et lysende kabel med internet og utallige tv kanaler !

Bredbånd hedder det, et lille glastråd der formidler information med lysets hast. Det er nu adskillige år siden Kværndrup blev gravet op, på kryds og tværs, og kabler lagt i jorden, og ind til stort set alle hjem i by og land! I vores Superbrugs hænger en 50” stor fladskærm, som dagligt viser nyt fra by og sogn, en ”LysAvis” som Kværndrupperne har taget til sig, og henter information om stort og små - Og hele byen er med til at leverer historier til ”LysAvisen”. Her kan man læse om hvad der sker i byen, hvornår det sker, se se billeder fra de mange begivenheder der har fundet sted i vores lille by.  Jo Kværndrup er også digital…