KVÆRNDRUP LOKALRÅD

Lokalrådet hjemmeside opdateres efter behov, og senest efter hvert lokalrådsmøde. Sidste opdatering 26/4-2017.

Formand: Frank Andersen • Lærkevej 29 • 5772 Kværndrup • Tlf. 6177 6633 Mail: mail@kvaerndruplokalraad.dk

I Kværndrup mødes folk til en kop kaffe, en sludder over hækken, en hyggelig stund hos hinanden og meget mere...

Kværndrup - En aktiv by, med mange facetter

Det er Kværndrup

Kværndrup er også en by med et aktivt idrætsliv. På Kværndrup Stadion er der tilbud om fodbold for alle børn og voksne. Boldklubben samarbejder med nabobyerne om at stille hold i ungdomsrækkerne, FC Midtfyn. I Kværndrup hallen finder vi  Kværndrup Idrætsforening som tilbyder badminton, bordtennis, tennis og gymnastik. Idrætsforeningen har desuden tilbud om idræt for ældre og ikke mindst træning i vores lille, men velfungerende motionscenter. En udbygning af Kværndrup hallens Fitnesscenter er planlagt og arbejdet forventes at starte i foråret 2015.

Håndboldklubben samarbejder også med nabobyerne, og træner også i Kværndrup Hallen. For få år siden var G/K Håndbolds damehold tæt på oprykning til 2. Division!  Foreningerne har et glimrende samarbejde, f.eks. om ”bevæg dig for sjov”, der handler om at snuse til forskellige idrætsaktiviteter, og hvor børn og voksne, som noget unikt, gerne må køre på rulleskøjter i hallen.

Foreningerne, erhvervslivet og institutionerne samarbejder også om Kværndrup-ugen – uge 19 – hvor der i hele ugen er aktiviteter med åbne skoler, SFO´er og børnehaver, og arrangementer af mange slags! Uge 19 afsluttes med fest, som indledes med årets revy, fællesspisning og dans.


I forhold til institutioner er der er muligheder for at vælge af en bredt udvalg. Området er præget af mange friskoler, og der er også muligheder for at vælge, når det gælder børnehaver og dagpleje. I 2012 etableres en juniorklub med plads til 24 børn i tilknytning til skolen og denne er planlagt til at have åbent fra 13-17 ugens 4 første dage.

Der er mange flere gode tilbud i Kværndrup. Vi har ikke en gang fået nævnt de naturskønne områder lige syd for byen og vi har heller ikke nævnt, at Kværndrup er i gang med projekt Byfornyelse – På hjemmesiden vil du finde en liste med adresser og telefonnumre på kontaktpersoner.

Du vil også kunne finde links til kommunen og andre relevante sites.

Ryd op i Kværndrup

Stormøde om hallen

Trekanten i Kværndrup

Projekt Byfornyelse

Byfornyelsen

Byfornyelsen i Kværndrup er stærkt i gang, men er også et projekt der strækker sig over flere år.

mere>> Analog & Digital Landsby Kaffen er klar mere>>