KVÆRNDRUP LOKALRÅD

Lokalrådet hjemmeside opdateres efter behov, og senest efter hvert lokalrådsmøde. Sidste opdatering 10/1-2021.

Formand: Frank Andersen • Lærkevej 29 • 5772 Kværndrup • Tlf. 6177 6633 Mail: mail@kvaerndruplokalraad.dk

Velkommen til arkivet.

Her vil vi med tiden gemme ældre sager, der trods deres alder, stadig kan have interesse.

Arkivet er startet d. 3. August 2015.

Borgerbudgetter…  01/08 2015