KVÆRNDRUP LOKALRÅD

Lokalrådet hjemmeside opdateres efter behov, og senest efter hvert lokalrådsmøde. Sidste opdatering 16/2-2020.

Formand: Frank Andersen • Lærkevej 29 • 5772 Kværndrup • Tlf. 6177 6633 Mail: mail@kvaerndruplokalraad.dk

Kværndrup Lokalråd


INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING


Kværndrup Lokalråd indkalder herved til ordinær Generalforsamling

Den 16. Marts kl. 19.00 i Kværndrup Hallen


Dagsorden i flg. Vedtægterne


Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen

Lokalrådet vedtægter kan læses her på hjemmesiden

Efter generalforsamlingen byder lokalrådet på Hotdogs og en øl/vand

Relevante links

Fynsland

Faaborg-Midtfyn kommune

Byens Hjemmeside

Fynsland

Faaborg-Midtfyn

Landet På Midtfyn

KVÆRNDRUP

Tæt på skov og natur, med flere gode stisystemer og en kombineret gå- og cykelsti fra bymidten til Egeskov Mølle, lige forbi Egeskov Slot

UDSAT IND TIL VIDERE Pga CORONAVIRUS