KVÆRNDRUP LOKALRÅD

Lokalrådet hjemmeside opdateres efter behov, og senest efter hvert lokalrådsmøde. Sidste opdatering 5/2-2017.

Formand: Frank Andersen • Lærkevej 29 • 5772 Kværndrup • Tlf. 6177 6633 Mail: mail@kvaerndruplokalraad.dk

Kværndrup Lokalråd indkalder herved til

Ordinær Generalforsamling

Torsdag den 23. Marts 2017 kl. 19:00 i Kværndrup Hallen


Dagsorden i flg. vedtægterne

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden

 i hænde senest 8 dage for afholdelsen.


Dagsorden og vedtægterne kan læses her på hjemmesiden


Link til VEDTÆGTER KLIK HER


Mvh

Formanden

Relevante links

Fynsland

Faaborg-Midtfyn kommune

Byens Hjemmeside

Fynsland

Faaborg-Midtfyn

Landet På Midtfyn

KVÆRNDRUP

Tæt på skov og natur, med flere gode stisystemer og en kombineret gå- og cykelsti fra bymidten til Egeskov Mølle, lige forbi Egeskov Slot forventes færdig i 2016