KVÆRNDRUP LOKALRÅD

Lokalrådet hjemmeside opdateres efter behov, og senest efter hvert lokalrådsmøde. Sidste opdatering 26/4-2017.

Formand: Frank Andersen • Lærkevej 29 • 5772 Kværndrup • Tlf. 6177 6633 Mail: mail@kvaerndruplokalraad.dk

Kværndrup Lokalråd


Den 15. Marts blev der afholdt generalforsamling i Kværndrup Lokalråd.


Lokalrådet konstituerede sig herefter og følgende poster er besat:


Formand:        Frank Andersen

Kasserer:        Jette Paaske

Sekretær:       Lonnie Braagaard

Sport/Event:   Anders Thorup


Tak til de fremmødte!


 Formanden

Relevante links

Fynsland

Faaborg-Midtfyn kommune

Byens Hjemmeside

Fynsland

Faaborg-Midtfyn

Landet På Midtfyn

KVÆRNDRUP

Tæt på skov og natur, med flere gode stisystemer og en kombineret gå- og cykelsti fra bymidten til Egeskov Mølle, lige forbi Egeskov Slot forventes færdig i 2016