KVÆRNDRUP LOKALRÅD

Lokalrådet hjemmeside opdateres efter behov, og senest efter hvert lokalrådsmøde. Sidste opdatering 27/2-2022.

Formand: Frank Andersen • Lærkevej 29 • 5772 Kværndrup • Tlf. 6177 6633 Mail: mail@kvaerndruplokalraad.dk

Kværndrup Lokalråd


Der indkaldes herved til

ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Den 9/3-2022 klokken 19:00


Generalforsamligen afholdes i Kværndrup Hallen

Dagsorden i flg. vedtægterne

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal indsendes til formanden senest 8 dage før generalforsamlingen, med tydelig navn og mailadresse.

Relevante links

Kværndrup Filmen 2020

Byens Hjemmeside

Fynsland

Faaborg-Midtfyn

KVÆRNDRUP

Tæt på skov og natur, med flere gode stisystemer og en kombineret gå- og cykelsti fra bymidten til Egeskov Mølle, lige forbi Egeskov Slot

LysAviserne, hjemmesiden